7. ה-MeToo# המיתולוגי

הטרגדיה של אפולו ודפנה מאת הנדל בבימוי עכשווי

אפולו חוזר מנצח מקרב מכריע, ומתאהב בדפנה אחרי ששירתה לכדה את אוזנו. דפנה דוחה את כל חיזוריו הנמרצים ואינה מתרשמת ממעמדו, כוחו וקשריו. אפולו נואש באהבתו, אך דפנה נחרצת בדחייתה אותו. אפולו מתייאש מלכבוש את ליבה של דפנה, ומנסה לכבוש את גופה בכח. דפנה מוותרת על חייה אך לא על כבודה, ואפולו מבכה את אובדנו.

דפנה: יעלה אביטל
אפולו: אהוד שפירא
כינור: גלעד הילדסהיים
אופוניום: נמרוד טלמון
צ'מבלו: תבור גוכמן
מוסיקה: אפולו ודפנה מאת הנדל
ליברית: אנונימי 
בימוי: המשתתפים
השירה באיטלקית עם כיתוביות תרגום לעברית.אולם פיאנו בנטף
ששי בצהרים,

29.5.15 
להזמנות
 
 
 שטריקר, תל אביב
שלישי ב 20:30,

2.6.15
 

משכנות,
ירושלים
שישי 
בצהרים

5.6.15
להזמנות