טרילוגית אופרות בארוק

לצערנו ההופעות ברחובות בוטלו מאילוצי הפקה.